Organisatie

Op 21 september 2005 passeerde de oprichtingsakte van de de onderwijsvernieuwingscoöperatie .nl bij de notaris. De leden/scholen van de onderwijsvernieuwingscoöperatie .nl U.A. zijn eigenaar van de coöperatie. De coöperatie is een zelfstandig rechtspersoon. Bij notariële akte is geregeld dat er sprake is van een uitgesloten aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat er geen verhaalsrecht is op de leden.

Stercollecties in VO-content bieden grote kansen

Bij deze nieuwsbrief treft u als bijlage een folder aan van de stichting VO-content i.o. Deze folder is de afgelopen week naar alle scholen voor voortgezet onderwijs gestuurd.
In de folder worden twee interessante ontwikkelingen beschreven.

LES 2.0 SLUIT AAN OP VO-content
De stichting VO-content heeft les 2.0 als collectieaanbieder binnengehaald. Dat is goed nieuws omdat in LES 2.0 veel en bruikbaar materiaal zit. Voor meer informatie verwijs ik naar de pagina ‘LES 2.0 in VO-content’ uit de folder.

Laudius

Veel succes en hopelijk gaan veel OVC-scholen, maar ook andere scholen voor voortgezet zoals de ervaringen en reviews over Studiewereld Laudius onderwijs, een stap in de hierboven geschetste richting zetten. Kijk voor meer informatie over Laudius op www.besteopleidingen.nl.

STERCOLLECTIES KLAAR OP 1 AUGUSTUS 2012

Stercollecties bevatten leermateriaal dat minimaal werkboekvervangend is, minimaal één leerjaar bestrijkt, in hoge mate interactief is en waar nodig voorzien is van gebruikersinstructies voor docenten. Zie de folder voor een aanduiding van de stercollecties. Scholen kunnen er op vertrouwen dat het materiaal vanaf 1 augustus 2012 daadwerkelijk beschikbaar is. Daarnaast zal er vanuit de stichting VO-content ondersteuning worden geboden bij het gebruik van het materiaal. Die ondersteuning wordt geboden in het schooljaar 2011-2012 en is bedoeld om scholen te helpen bij het startklaar zijn bij aanvang van het schooljaar 2012-2013. Anders gezegd: op schoolniveau kan er een jaar gewerkt worden aan de voorbereiding van het gebruik van de stercollecties vanaf 1 augustus 2012. In de folder vindt u meer informatie over het professionaliseringstraject.

Langzaamaan zijn steeds meer scholen eraan toe digitaal leermateriaal te gaan gebruiken. Redenerend vanuit ‘Vier in balans plus’ zou je kunnen stellen dat de visie op ict-gebruik niet meer de beperkende factor is. Daarnaast is ook de ict-infrastructuur op orde en het leermateriaal is beschikbaar. Waar het nu op aan komt is dat docenten het open digitaal leermateriaal gaan integreren in het leermiddelenbeleid van de school. Het is het overwegen waard om direct na de zomervakantie de secties waar stercollecties voor beschikbaar zijn, te vragen of zij in staat zijn dat materiaal te gaan gebruiken op 1 augustus 2012. Als een sectie daartoe mogelijkheden ziet, kan het volgend schooljaar gebruikt worden om de overstap naar vervangend gebruik van een stercollectie voor te bereiden. Naar mijn inschatting is zo’n overstap op veel scholen mogelijk. Hopelijk lukt het schoolleiders aan docenten de ruimte te geven zich eigenaar te voelen van de keuze om over te stappen en de overstap in het voorbereidingsjaar te faciliteren met tijd en middelen. Voor meer informatie kunt u mij bellen of mailen. Onderwijsvernieuwing is belangrijk.

de OVC – Onderwijs vernieuwen met gezond verstand